In-Person Training for Vietnam Suppliers: ESCP/IETP Audit Checklist Updates – Saigon

May 20, 2024

  • Venue location / Địa điểm : Renaissance Riverside Saigon Hotel
  • Date and time / Thời gian: Monday, May 20, 2024 @ 8am – 5pm (Thứ Hai 20/05/2024 từ 8g00 - 17g00)
  • Language / Ngôn ngữ : English with Vietnamese translation (tiếng Anh – phiên dịch tiếng Việt)
  • Training Fee / Chi phí đào tạo: Free of charge including lunch (miễn phí kèm bữa trưa)
  • Other fees (if applicable): All travel expenses (e.g.: airfare, car, hotel) are incurred by the participants (Các chi phí liên quan : vé máy bay, xe, khách sạn, taxi đi lại … trong thời gian đào tạo … sẽ do nhà máy tham gia phụ trách)
  • Target Audiences / Đối tương tham gia : required HR, CSR, EHS, system and Vietnamese factory management (Nhân sự, bộ phận tuân thủ / đánh giá (compliance, COC), an toàn, hay lãnh đao nhà máy người Việt tham gia)

Number of Participants / Số người tham gia : Maximum 2 people per ESCP/IETP registered factory (tối đa 02 người cho mỗi nhà máy thành viên của ESCP/IETP)

Register Here

Registration Deadline / Hạn chót đăng ký : May 11, 2024, at 5pm (GMT+7) – (17g00 ngày Thứ Bảy 11/05/2024)