Training for Vietnam Suppliers: How to Solve Health & Safety Issues in Toy Factories?

To address Vietnam suppliers' need of enhancing their understanding on health and safety issues mentioned in the reports of 2023 and provide further details of the HSE training hosted on September 24, 2022, IETP is going to host an in-person, free training specially for toy factories' selected employees.

To address Vietnam suppliers' need of enhancing their understanding on health and safety issues mentioned in the reports of 2023 and provide further details of the HSE training hosted on September 24, 2022, IETP is going to host an in-person, free training specially for toy factories' selected employees.Theo tình hình đánh giá năm qua, cũng như tình hình thực tế tiếp theo buổi đào tạo về ATVSLĐ vào 24/09/2022 tại Hà Nôi, IETP tổ chức 01 buổi đào tạo tiếp theo về An toàn vệ sinh lao động cho các nhà máy IETP tại VN. How to Solve Health & Safety Issues in Toy Factories? Xử lý một số vấn đề về An toàn Lao động trong nhà máy đồ chơiDetails of the training are as follows: Thông tin buổi đào tạo như sau:Date (Ngày) : Saturday, December 16, 2023 Time (Thời gian) : 8:30am - 5:30pm (GMT+7)Language (Ngôn ngữ) : Vietnamese (tiếng Việt) Training Mode (hình thức đào tạo) : In-person training (trực tiếp)Subject (Chủ đề) : How to Solve Health & Safety Issues in Toy Factories? (Chemical safety, PPE, health examination & occupational health examination, occupational accident/injury, medical clinic, harm and toxic job -> how to apply in the operation) (Xử lý một số vấn đề về An toàn Lao động trong nhà máy đồ chơi (vấn đề an toàn hóa chất, BHLD, KSK định kỳ và KSK BNN, hướng dẫn phân loại NNDH trong sản xuất nhựa đồ chơi, tai nạn lao động, quy định về lập phòng y tế và phòng vắt sữa, … -> cách thực hiện tại nhà máy cho phù hợp luật)) Trainer (Giảng viên) : Mr. Nguyen Khanh Long, Head of OSH Policy Development Division – MOLISA (Mr. Nguyễn Khánh Long – Trưởng phòng Chính sách ATVSLĐ – cục An toàn Lao động – Bộ LĐTBXH)Venue (Địa điểm) : Purple Lotus Hotel – 232 Truong Chinh street, Tan Binh Ward, Hai Duong City (next to the Tax Department of Hai Duong province) (Purple Lotus Hotel – 232 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hải Dương (cạnh bên Cục Thuế tỉnh Hải Dương))Target audiences (Đối tượng tham gia) : Local HSE Manager, HSE Executive, HSE staff, COC Manager, and COC staff (cán bộ phụ trách an toàn, nhan viên an toàn, cán bộ phụ trách tuân thủ, nhân viên tuân thủ - người Việt) Training fee (Chi phí đào tạo) : FREE for all IETP registered factories (including a free lunch) (miễn phí đối với nhà máy đăng ký vào hệ thống IETP – bao gồm bữa trưa) Other fees (if applicable) : All travel expenses (e.g.: airfare, lodging) are incurred by the participants (chi phí khác nếu có như vé máy bay, đi lại, ăn ở, … sẽ do nhà máy cử nhân viên tham gia chịu trách nhiệm) Number of participants (số người tham gia) : Maximum 2 people per IETP registered factory (tối đa 02 người / nhà máy đăng ký hệ thống IETP) Registration deadline (Hạn chót đăng ký) : 5pm of November 30, 2023 (17g00 ngày 30/11/2023)Remarks: Each participant shall register once individually. Ghi chú : mỗi người tham gia đăng ký điền vào 1 form riêng biệt và gửi lên hệ thống.